Omvang donaties

Een bijdrage van het Fonds is gebaseerd op de totale begroting van het beoogde project, de mate waarin reeds dekking is verkregen en de verwachte opbrengst van de aanvullende fondsenwerving. Slechts in uitzonderlijke gevallen neemt het Fonds het totaal van de ontbrekende financiƫn voor zijn rekening.

Iepenloftspul Dronryp

(foto: K. Jellesma)