Over Stichting Fonds Bolsward - Dronrijp 1993

De maatschappelijke betrokkenheid van het Fonds Bolsward-Dronrijp past in een lange traditie die teruggaat tot het begin van de negentiende eeuw.

Toen werden op initiatief van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen de eerste spaarbanken in Nederland opgericht.
Deze betrokkenheid bij de samenleving kreeg in 1993 een nieuwe impuls toen de maatschappelijke activiteiten van de VSB Bank (opgegaan in de huidige Fortis Bank) werden voortgezet onder de naam Fonds Bolsward-Dronrijp 1993.

In de lijn van het verleden koos het Fonds Bolsward-Dronrijp 1993 voor brede maatschappelijke doelstellingen, met de nadruk op aspecten die een duurzame samenleving bevorderen. Een samenleving waaraan zoveel mogelijk mensen een actieve bijdrage leveren en die mogelijkheden tot ontwikkeling en ontplooiing biedt.
Daar was het begin negentiende eeuw allemaal om begonnen en daar draait het nu nog steeds om.

Vanuit deze traditie steunt het Fonds Bolsward-Dronrijp 1993 jaarlijks vele initiatieven op een breed maatschappelijk terrein.

Mede mogelijk gemaakt met steun van het fonds

Beurtschip Koopmanswelvaart

12-06-2019
Mede dankzij een bijdrage van Fonds Bolsward Dronrijp is het beurtschip behouden voor de stad Bolsward en in bezit van de Stichting Koopmanswelvaart.
Lees verder

KledingbusSWF

12-06-2019
De Kledingbus rijdt 5 dagen per week door de gemeente. Gemiddeld komen er zo'n 90 mensen per week in de kledingbusSWF. Dank voor jullie steun!
Lees verder

Tegeltableau museum Wommels

12-06-2019
Met medewerking van fonds stichting Bolsward Dronrijp is het tegeltableau verkregen voor de nieuwe tentoonstelling van het museum Wommels.
Lees verder

Dankzij de steun van het fonds Bolsward-Dronrijp kon ons project doorgaan.
Het werd een groot succes.