Tegeltableau museum Wommels

Met medewerking van fonds stichting Bolsward Dronrijp is het tegeltableau verkregen voor de nieuwe tentoonstelling van het museum.

Het door de zuivelfabriek Vreugdenhil te Scharsterbrug (v/h een fabriek van het Hollandia concern Bolsward) geschonken schoorsteenstuk aan museum it Tsiispakhûs te Wommels heeft na restauratie een centrale plaats op de begane grond gekregen.

De tekst en de afbeeldingen op het tegeltableau zijn de leidraad voor thema en invulling van de nieuwe tentoonstelling in het museum geweest.

Harry van Putten
voorz. museum Wommels